Hakkımızda

Anaokulu yılları çocukların diğer yaşlara göre en hızlı geliştikleri ve öğrendikleri zamanlardır. Bu nedenle, Amerikan Kültür Derneği Anaokulu programımızın yüksek standartlarda olması gerektiğine inanıyoruz. Programımız, çocukların sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel ve zihinsel becerilerini geliştirmeyi, onların bağımsız bireyler ama grup içerisinde de işbirlikçi olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bunu yaparken: 

• İngilizce/ Türkçe dil gelişimini ilerletiyoruz

• Farklı etkinliklerle bireysel ve grup 

iletişimini geliştiriyoruz 

• Öz güven kazandırıyoruz 

• Keşfetme, icat etme, yaratma fırsatları sunuyoruz 

• Küçük ve büyük kas gelişimlerini 

ilerletiyoruz 

• Kendisine ve başkalarına saygılı olmayı öğretiyoruz 

• Öğrenmenin keyfine vardırarak dikkat seviyelerini yükseltiyoruz 

Müzik, sanat, spor ,bilim,at binme,buz pateni gibi birçok farklı etkinlik sunuyoruz.

 ———————————————————————-

The kindergarten years are those when the children improve and learn the fastest and the most when compared to the other ages. Therefore, we believe that our Kindergarten programme of the American Cultural Association should have the high standards. Our program aims at improving social, emotional, physical, cognitive and mental skills of the children and enables them to collaborate in a group while helping them grow up as independent individuals.

While doing this, we:

• Improve their English / Turkish language development

• Improve their individual and group communication with different activities

• Make them self-confident

• Offer them the opportunities to discover, invent and create

• Improve their small and large muscle development

• Teach them to have respect for themselves and the others

• Raise their attention levels by making them enjoy learning.We offer them many different activities such as music, arts, sports, science, horseback riding or pony rides,ice skating etc.

Avrupa Dil Pasaportu

Ülkemiz, Avrupa’da ortak eğitim uygulamalarını öngören Socrates Projesine 24 Ocak 2000 tarihinde 253/2000/EC sayılı Avrupa Konseyi kararıyla katılmıştır. Bu nedenle, Avrupa ülkelerindeki yabancı dil öğretim uygulamaları ülkemizde de benimsenmiştir. Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages)’nı oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Amerikan Kültür® okul öncesi eğitim kurumları çocuklarına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kabul edilen ve bütün Avrupa ‘da uygulanmakta olan bir dil eğitim modeli ile hizmet verir.

Bu program European Language Portfolio (Avrupa Dil Portfolyosu ya da Avrupa Dil Pasaportu ) olarak adlandırılmaktadır.

AKD Kids® Anaokulları ülkemizde Avrupa Dil Portfolyosu kullanan ilk ve tek okul öncesi eğitim kurumudur.

European Language Passport

 Our country participated in the Socrates Project, which prescribes joint training practices in Europe, on 24 January 2000 pursuant to the Council of Europe

Decision No. 253/2000/EC. On this occasion, foreign language teaching practices in European Countries have been adopted in our Country as well. In the European countries, foreign language teaching is carried out according to the training policies determined by the European Centre for Modern

Languages of the Council of Europe. Aiming at developing a common foreign language teaching programme and common standard, common criteria for foreign language teaching and an instrument based on this, European

Centre for Modern Languages established the Common European Framework of Reference for Languages. Today,

foreign language teaching in

the European countries is being

carried out based on this framework programme.

 American Culture® pre-school education institution offers service to the children with a language training model which is adopted by the Republic of Turkey and is used throughout Europe.

 This programme is called European Language Portfolio (European Language Portfolio or European Language Passport).

 AKD Kids® Kindergarten is the one and only pre-school education institution to use the European Language Portfolio in our country.

Çift Ana Dil

Bu eğitim modelinde öğrencinin günde 8-9 saatini beraber geçirdiği öğretmenleri eğitim sırasında ebeveynleri yerine geçtiği için bu öğretmenlerden İngilizce öğretmeni olanı sadece İngilizce konuşarak (ama öğrencisini anlayarak) İngilizce konuşmanın doğal bir süreç olduğunu öğrenciye gözlemletir.

Bu sayede çocuğumuz İngilizce konuşmanın özel bir durum olmadığını ve hayatın olağan akışı içinde bir iletişim metodu olduğunu ve öğretmeni ile iletişim kurması için bu metodu kullanması gerektiğini anlar. Böylelikle İngilizceyi bir daha unutamayacak şekilde öğrenir.

Her Sınıfta İki Öğretmen

AKD Kids’ lerde her sınıfta biri sadece İngilizce konuşan diğeride sadece Türkçe konuşan 2 ayrı öğrenmen vardır. Bu sayede hiç bir çocuğumuz gözden kaçmaz .

Bu program Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlilerinin gözetiminde uygulanmakta olup, temel mantık olarak 2 farklı dili konuşan anne ve babası olan çocukların daha 3-4 yaşlarına geldiklerinde Alman annesi ile Almancayı rahatlıkla konuşurken Türk babası ile yine aynı rahatlıkta Türkçe iletişim kurabilmesi mantığı ile hazırlanmıştır.

Bu eğitim modelinde öğrencinin günde 8-9 saatini beraber geçirdiği öğretmenler, eğitim sırasında ebeveynlerinin yerine geçtiği için bu öğretmenlerden İngilizce öğretmeni olanı sadece İngilizce konuşarak (ama öğrencisini anlayarak) İngilizce konuşmanın doğal bir süreç olduğunu öğrenciye gözlemletir.

Bu sayede çocuğumuz İngilizce konuşmanın özel bir durum olmadığını ve hayatın olağan akışı içinde bir iletişim metodu olduğunu ve öğretmeni ile iletişim kurması için bu metodu kullanması gerektiğini anlar.

Kısaca çocuklarımıza “Haydi, size İngilizce öğretiyoruz, bu ders İngilizce dersi!” diyerek başladığımız ve bugüne kadar başarısız olan diğer eğitim metodlarından farklı olarak AKD Kids® Eğitim Kurumlarında İngilizce, derslerin içinde ve hepsinde doğal bir paylaşma süreci olduğu için okul öncesi eğitim kurumlarımız İngilizce eğitiminde inanılmaz başarılı sonuçlar elde etmektedir.

Bilingual training

 Since the teachers, who spend 8-9 hours a day with the children, are like the parents to them. In this training model, by only speaking English (understanding the student at the same time), the English teacher makes the students understand that speaking English is a natural process.

Therefore, the child understands that speaking English is not a special case and it is a communication method within the ordinary course of life and she or he needs to use this method for communicating with the teacher. In this way, they learn English and do not forget it in the future. 

                                                                                                                                      AKD Kids Kurtköy © 2015 - Tüm hakları saklıdır. | Tasarım Sim.web.tr